Pacę najemnych pracowników domowych zalegalizowana

Na Ukrainie zatrudnienie pracowników domowych, którzy pracują w domach, takich jak pokojówki, sprzątaczki, fachowcy, ogrodnicy itp., zostało uregulowane przez prawo. Wprowadza się dla nich specjalne umowy o pracę, ale tylko pod warunkiem, że praca jest wykonywana regularnie i na stałe.

Deputowani Rady Najwyższej przyjęli w całości projekt ustawy nr 5695 w drugim czytaniu. Zagłosowało za nim 231 deputowanych ludowych, poinformował pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Podatkowej Jarosław Żeleznyak („Głos”). Teraz dokument musi podpisać Marszałek Sejmu i Prezydent Ukrainy. Ustawa wejdzie w życie trzy miesiące po jej opublikowaniu.

„Dziś większość takich osób (pracowników domowych – przyp. red.) należy do szarej strefy gospodarki, nie ma odpowiedniego poziomu zabezpieczenia społecznego, nie może liczyć na gwarancje swoich praw pracowniczych, jakie dają im przepisy prawa pracy. Zwykle nie otrzymują godziwego i godziwego wynagrodzenia, są pozbawieni ochrony państwa przed dyskryminacją, przemocą i innymi działaniami naruszającymi ich honor i godność ze strony pracodawcy” – czytamy w notatce autorów projektu ustawy.

Zgodnie z dokumentem do Kodeksu pracy zostanie dodany nowy rozdział „Praca pracowników domowych”. Za osobę pracującą domowo będzie uważana osoba, która „zapewnia utrzymanie gospodarstwa domowego” przez co najmniej 40 godzin miesięcznie. Innymi słowy, praca sprzątaczek mieszkań zaproszonych przez ogłoszenia raz w tygodniu nie mieści się w definicji „prac domowych”.

Za pracodawcę będzie uznawany jeden z członków rodziny. Będzie musiał zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem w dwóch egzemplarzach, które będą wskazywać:

  • nazwy stron;
  • datę rozpoczęcia umowy o pracę;
  • okres obowiązywania umowy, jeżeli jest przewidziany;
  • opis rodzaju i charakteru robót;
  • warunki płatności pracy i jej okresowość;
  • długość dnia pracy;
  • warunki corocznego urlopu.

Jednocześnie istnieją inne ważne warunki. Na przykład pracownik domowy będzie miał zakaz ujawniania informacji poufnych, o których dowiedział się w związku z zamieszkaniem w gospodarstwie domowym.

Dzień pracy pomocnika domowego można podzielić na części. Najważniejsze jest to, że całkowity czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin dziennie.

Oprócz obowiązkowych warunków umowy o pracę może ona zawierać dodatkowe. Na przykład możliwe może być zapewnienie płatnego lub bezpłatnego mieszkania pracownikowi domowemu. Jednocześnie wprowadza się gwarancję zabraniającą pracodawcy samodzielnego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia kosztem opłaty za korzystanie z takiego mieszkania (jeżeli mieszkanie będzie odpłatne).

Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron i muszą być udokumentowane w formie pisemnej. W ten sposób pracownik domowy uzyska prawa i gwarancje przewidziane w Kodeksie pracy. Jednakże obowiązkowe państwowe ubezpieczenie społeczne pracowników domowych, a także prowadzenie ksiąg pracy, będą prowadzone na zasadzie dobrowolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *