Około 30% weteranów jest obecnie bezrobotnych

Obecnie około 30% ukraińskich weteranów ma status bezrobotnych, w szczególności ze względu na dyskomfort psychiczny związany z powrotem do środowiska cywilnego.

Mówiła o tym Karina Doroszenko, zastępca dyrektora wykonawczego Ukraińskiego Funduszu Weteranów.

„Pracodawcy chcą zatrudnić weterana, bo są to dobre cechy przywódcze, odporność na stres, wytrwałość, umiejętność znajdowania rozwiązań, to bardzo dobra kompetencja w działaniach projektowych. Ale mimo to z badań wynika, że obecnie około 30 proc. weterani mają status bezrobotnych” – powiedziała.

Według Doroszenki przyczyny mogą być różne, ale jednym z powodów wymienianych przez weteranów jest to, że powrót do środowiska cywilnego, do poprzedniego miejsca pracy jest dla nich psychologicznie niewygodny, gdyż personel wojskowy jest przyzwyczajony do posłuszeństwa wobec swojego dowódcy i współpracy ze swoimi towarzyszami.

Zauważyła, że niektórzy weterani są gotowi otworzyć własną firmę i zaprosić swoich braci do pracy. Są jednak tacy, którzy chcą pracować najemnie. Doroszenko twierdzi, że istnieje „duże zapotrzebowanie” na zawody robotnicze.

Dlatego fundacja podkreśla, że pracodawcy, zwłaszcza duże korporacje, powinni wypracować w swoich przedsiębiorstwach formy adaptacyjne. Obecnie pracuje nad tym kilka instytucji.

„Trzeba umieć znaleźć takie możliwości dla weterana, wykorzystać nowe doświadczenia, pokazać mu, jak dostosować swoje kompetencje z kariery wojskowej do życia cywilnego” – podkreśliła Doroszenko.

za hromadske

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *