W ciągu 2 lat prawie 11 000 spraw przeciwko uchylantom

Od początku wybuchu wojny na pełną skalę funkcjonariusze organów ścigania wszczęli ponad 10 700 spraw karnych za uchylanie się od służby wojskowej.

Wynika to z danych przekazanych przez  Prokuraturę Generalną na wniosek portalu Hromadske.

Dane dotyczą postępowania karnego z art. 336 Kodeksu karnego Ukrainy – uchylanie się od poboru do służby wojskowej w okresie mobilizacji na czas specjalny, do służby wojskowej w przypadku poboru rezerwistów na okres specjalny.

Według danych Prokuratury Generalnej, w 2022 r. zarejestrowano 2431 takich postępowań karnych. W 2023 roku ich liczba wzrosła do 6745.

W tym roku dynamika pozostaje mniej więcej taka sama. W ciągu 3 miesięcy 2024 r. wszczęto już ponad 1500 spraw dotyczących uchylania się od poboru do wojska.

Jednocześnie, według statystyk za lata 2022-2023, około połowa postępowań kończy się na etapie przygotowawczym:

  • z powodu braku przestępstwa;
  • z powodu braku w działaniach składu przestępstwa;
  • w związku z wygaśnięciem ustawy stanowiącej przestępstwo;
  • jeżeli zapadł wyrok lub postanowienie sądu o umorzeniu postępowania karnego w tej samej sprawie;
  • oraz jeżeli nie została uchylona uchwała śledczego, pytającego, prokuratora o zamknięciu postępowania karnego z przyczyn wskazanych powyżej, dotyczących tego samego czynu.

Mniej niż jedna trzecia spraw trafia do sądu. W 2022 r. do sądu skierowano 446 postępowań, w 2023 r. – 1768, w 3 miesiącach 2024 r. – 258.

W momencie publikacji wiadomości Prokuratura Generalna nie udzieliła odpowiedzi, ilu Ukraińców otrzymało wyroki w tych sprawach sądowych (ile z nich było warunkowych, a ilu z faktycznymi karami pozbawienia wolności).

Według Opendatabot, spośród 1274 wyroków wydanych w zeszłym roku, 60 postępowań karnych zakończyło się faktycznym pozbawieniem wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *