Czechy oferują mieszkania dla Ukrainców

W wyniku agresji Federacji Rosyjskiej wielu obywateli Ukrainy zostało zmuszonych do wyjazdu za granicę. Część Ukraińców otrzymała tymczasową ochronę w Czechach. Kraj ten w dalszym ciągu zapewnia ukraińskim uchodźcom bezpłatne mieszkania przez pierwsze pięć miesięcy.

Aby móc bezpłatnie się osiedlić, Ukraińcy przybywający do Czech muszą zarejestrować się w Regionalnych Centrach Pomocy Ukrainy (KACPU). Jest to struktura państwowa zajmująca się wyłącznie tymczasowymi migrantami z Ukrainy.

Ukraińcy, którzy przybyli do Czech, mogą otrzymać prawo bezpłatnego pobytu na 150 dni. Następnie należy opłacić mieszkanie, którego dopłatę do czynszu państwo uwzględnia w płatności finansowej, biorąc pod uwagę dochody odbiorcy.

Kategorie wrażliwych uchodźców

Wyjątek zrobiono tylko dla osób należących do kategorii wrażliwych:

 • do 18 lat;
 • starszy niż 65 lat;
 • sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 6;
 • posiadacz dowodu tożsamości z orzeczeniem o niepełnosprawności (wyjątek dotyczy także osób sprawujących nad nimi opiekę);
 • studenci czeskich szkół wyższych w wieku poniżej 26 lat;
 • kobiety w ciąży

Po 150 dniach szczególnie wrażliwe kategorie uchodźców mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hotelach i hostelach. Nierzadko jednak właściciele obiektów odmawiają im dalszego zakwaterowania.

„Osoby bezbronne mają prawo do bezpłatnego mieszkania humanitarnego nawet po ograniczonym okresie, tj. nawet po 150 dniach. W przypadku, gdy wynajmujący zażąda zapłaty za mieszkanie, osoby te mogą zwrócić się do Regionalnego Centrum Pomocy dla Ukrainy (KACPU) lub do organizacji pozarządowch ” – wyjaśniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej.

Gdzie szukać pomocy?

Uchodźcy mogą kontaktować się z takimi organizacjami jak:

 • Centra pro podporu integrace cizinců (Centra wsparcia integracji cudzoziemców);
 • Sdružení pro integráci a migraci (Stowarzyszenie integracji i migracji);
 • Organizace pro pomoc užlíkům (Organizacja Pomocy Uchodźcom);
 • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji);
 • Charita České republiky (czeska organizacja charytatywna);
 • People v tísni („Człowiek w tarapatach”);
 • Český rosé kříž (Czeski Czerwony Krzyż);
 • Naděje („Nadzieja”).

Nie ma regionu w Czechach bez Ukrainców

Czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało nowe statystyki dotyczące liczby ukraińskich uchodźców w kraju. Na dzień 16 października 2023 r. w Czechach przebywa 362 594 obywateli Ukrainy. Obecnie w Czechach nie ma jednej miejscowości, w której nie mieszkaliby Ukraińcy objęci tymczasową ochroną.

Liczba uchodźców szybko rośnie. Tylko w zeszłym tygodniu do kraju przybyły 1774 osoby, a od kwietnia do Republiki Czeskiej przybyło prawie 37 tys. ukraińskich uchodźców.

Najpopularniejszym czeskim miastem oprócz stolicy Pragi, wśród ukraińskich uchodźców był Pilzno, w którym osiedliło się ponad 8700 osób. Do stolicy Czech przybyło ponad 11 tys. Ukraińców z czego około 8400 z nich znalazło nowe domy w jednej z dzielnic administracyjnych stolicy – Pradze 4. W Karlowych Warach, które wybierają głównie starsi obywatele Ukrainy zarejestrowanych jest 440 osób.

W województwie południowomorawskim osiedliło się 4953 osób, w województwie środkowoczeskim 4442 osoby. Najmniej popularnym regionem wśród ukraińskich uchodźców był region Usty, gdzie od wiosny przybyły tam zaledwie 304 osoby.

Według statystyk 60% uchodźców w Czechach to kobiety, 40% to mężczyźni. Jest 161 000 kobiet (44% wszystkich uchodźców) i 90 000 mężczyzn w wieku produkcyjnym.

Co ciekawe, wśród nieletnich jest nieco więcej mężczyzn niż kobiet – ponad 50 000 chłopców na prawie 46 000 dziewcząt.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *