Projekt ustawy, który pozwoli na bezcłowy import samochodów

W Radzie Najwyższej Ukrainy (Verkhovna Rada) zarejestrowano projekt ustawy nr 9058, który przewiduje zwolnienie kombatantów, ochotników i innych kategorii osób z opodatkowania czynności związanych z importem pojazdów.

Jak powiedział członek Komisji Budżetowej Pavlo Bakunets w programie „Yedini Novyny”, projekt ustawy podpisało już kilkudziesięciu deputowanych ludowych, więc Rada Pojednawcza zażąda, aby projekt ustawy został przedłożony do rozpatrzenia przez Verkhovną Radę.

Zdaniem deputowanego ludowego, odpowiednia inicjatywa jest ważna dla potrzeb frontu, aby jednostki wojskowe mogły sprowadzać z zagranicy samochody potrzebne Siłom Zbrojnym.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, projekt ustawy przewiduje zwolnienie z opodatkowania jednorazowych operacji wwozu na obszar celny Ukrainy przez uczestników działań wojennych, którzy „brali udział i bezpośrednio uczestniczyli w realizacji środków zapewniających bezpieczeństwo i obronę państwa”.

Jednocześnie zwolnieniem z ceł nie będą objęte czynności związane z wwozem na obszar celny Ukrainy pojazdów pochodzących z kraju uznanego przez mocarstwo okupacyjne.

Ponadto pojazd może zostać wwieziony na obszar celny Ukrainy przez inną osobę na podstawie pełnomocnictwa od wyżej wymienionych osób.

Pojazd, który zostanie zwolniony z cła, nie będzie mógł być zbyty i/lub przekazany w posiadanie czy używanie (w szczególności na podstawie pełnomocnictwa) osobom trzecim w ciągu trzech lat od momentu jego rejestracji państwowej .

Wcześniej, 30 czerwca 2022 r., prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał zatwierdzony przez Radę 21 czerwca projekt ustawy nr 7418, który przewiduje zwrot ceł i podatku VAT od importowanych towarów. Dotyczy to również importu samochodów z zagranicy. Ustawa weszła w życie 1 lipca ubiegłego roku.

Dlaczego podatki importowe zostały najpierw zniesione, a następnie przywrócone?

W pierwszych dniach wojny rząd i parlament znalazły się w niestandardowej sytuacji, a rząd obawiał się, że ukraiński biznes i ukraińscy producenci nie dostarczą najpotrzebniejszych produktów żywnościowych i trzeba będzie je importować.

Dlatego w związku ze stanem wojennym na Ukrainie wprowadzono tzw. „zerową odprawę celną samochodów”. Obywatele zostali zwolnieni z płacenia cła, podatku VAT i akcyzy. Prezydent podpisał ustawę o „zerowej odprawie celnej”.

Gdzieś w połowie kwietnia stało się jasne, że nie trzeba importować polskiego mleka, włoskich makaronów czy bałtyckich serów, a to wszystko mogą zapewnić ukraińscy producenci.

Istniała też „zerowa” odprawa celna dla samochodów, gdyż było duże zapotrzebowanie zarówno na front, jak i dla ochotników. Ale z biegiem czasu, powiedział pierwszy wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ukrainy, członek Ukraińskiej Rady Biznesu Mychajło Nepran, zamienił się to w biznes: ludzie pozbawieni skrupułów skorzystali z okazji „części”. Ponadto legalni sprzedawcy samochodów zaczęli mówić, że mają straty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *