Kolejny bank w likwidacji

Narodowy Bank Ukrainy podjął decyzję o cofnięciu licencji bankowej i likwidacji Ukraińskiego banku budowlano-inwestycyjnego. Jest to już 7 bank, któremu cofnięto licencję od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny 24 lutego 2022 roku.

Decyzja o cofnięciu banku licencji została podjęta 5 października. Wynika to z komunikatu NBU.

Ukrbudinvestbank ogłosił upadłość 7 września. Pojawiły się wówczas informacje, że i tak już wówczas problematyczny bank nie wywiązał się z wymogów regulatora, mających na celu wyeliminowanie naruszeń prawa.

Od tego czasu bank znajduje się pod tymczasowym zarządem Funduszu Gwarancji Depozytów (FGVFO). 3 października Fundusz zwrócił się do Narodowego Banku Polskiego z propozycją cofnięcia licencji bankowej i likwidacji Ukrbudinvestbank. NBU zatwierdziło tę propozycję.

Narodowy Bank Ukrainy, kierując się wymogami art. 15 ustawy Ukrainy „O Narodowym Banku Ukrainy”, art. 77 ustawy Ukrainy „O bankach i działalności bankowej”, art. 44 ustawy Ukrainy „ W sprawie Systemu Gwarancji Depozytów Osób Indywidualnych”, uwzględniając propozycję Funduszu Gwarancji Depozytów Osób Indywidualnych, podjął decyzję z dnia 5 października 2023 r. nr 350 o cofnięciu licencji bankowej i likwidacji dla SA „UKRAIŃSKI BANK BUDOWLANO-INWESTYCYJNY – czytamy na stronie NBU.

Udział w rynku Ukrbudinvestbanku wyniósł zaledwie 0,04%. Dlatego upadłość i likwidacja banku nie mają wpływu na stabilność sektora bankowego Ukrainy.

Deponenci upadłego banku otrzymają zwrot środków z Funduszu Gwarancyjnego. W czasie stanu wojennego dla osób fizycznych wpłaca się całość w wysokości 100% kaucji. Uznawane są także odsetki na koniec dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wycofywania się banku z rynku (tj. ogłoszenia upadłości banku).

Lista upadłych banków na Ukrainie od wybuchu wojny

Obecnie płatności na rzecz deponentów kontynuowane są w przypadku 34 banków, w tym siedmiu banków, które zostały zlikwidowane po 24 lutego 2022 r.

  • Sbierbank
  • Prominwestbank
  • Megabank
  • Bank Sicz
  • Bank terminowy
  • Bank Ibox
  • Ukrbudinvestbank

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *