Pierwsza apteka mobilna została uruchomiona na Ukrainie.

Pierwsza mobilna apteka na Ukrainie rozpoczęła pracę w obwodzie charkowskim. Dostarczy leki do 80 miejscowości w regionie, w których nie ma stałych aptek.

Pacjenci otrzymają informację o przybyciu apteki mobilnej od swojego lekarza rodzinnego lub władz lokalnych. Trasa zostanie zaplanowana zgodnie z potrzebami społeczności zidentyfikowanymi przez lekarzy rodzinnych i biorąc pod uwagę sytuację bezpieczeństwa w regionie.

Apteki mobilne mogą wydawać leki zarówno na receptę, jak i bez recepty, a zakres zostanie określony przez koncesjonariusza. Wszystkie leki na receptę będą wydawane wyłącznie na receptę, zarówno papierową, jak i elektroniczną.

Takie apteki mobilne będą także wydawały leki podlegające refundacji w ramach programu „Affordable Medicines”.

W aptekach mobilnych obowiązuje zakaz sprzedaży środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów.

Apteki mobilne będą działać w formie pojazdu i wyłącznie na terenach wiejskich, gdzie nie ma aptek stacjonarnych. Ponadto w okresie stanu wojennego apteki mobilne będą mogły pracować na terenach pierwszej linii frontu i w strefach nadzwyczajnych.

Ministerstwo Zdrowia stworzyło warunki niezbędne do zapewnienia dostępności leków, a o ich potrzebie będą decydować same apteki i sieci apteczne.

Warunki licencji określają jasne wymagania dotyczące tworzenia aptek mobilnych. W szczególności samochód musi posiadać na zewnętrznych powierzchniach napis „apteka mobilna” oraz informację o przynależności do konkretnego koncesjonariusza (apteka, sieć aptek lub inny podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia). Pojazd musi posiadać kasę fiskalną, urządzenia chłodnicze, kontrolę temperatury i wilgotności.

źródło/zdjęcia: Ministerstwo Zdrowia Ukrainy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *