Ułatwienia w wywozie dronów na Ukrainę

21 kwietnia Waldemar Buda , minister Rozwoju i Technologii, podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie krajowego zezwolenia generalnego. Oznacza to, że podstawowe modele dronów, będzie można wywozić z Polski na Ukrainę bez konieczności posiadania indywidualnych zezwoleń na wywóz.

Co się zmieniło?

Zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które mają siedzibę lub mieszkają w Polsce, będę mogły wywozić drony (kat. 9A012.a.1.) do Ukrainy na podstawie rozporządzenia, bez obowiązku uzyskania indywidualnych zezwoleń na wywóz. Nie trzeba będzie już składać wniosku o uzyskanie zezwolenia na obrót ani dołączać do tego wniosku wymaganych do tej pory dokumentów.

Od teraz, aby otrzymać krajowe zezwolenie generalne, należy zgłosić do Ministerstwa Rozwoju i Technologii zamiar skorzystania z zezwolenia. Zgłoszenie jest bezterminowe.

Po 30 dniach od zgłoszenia, będzie można wywozić drony (kat. 9A012.a.1.) do wszystkich odbiorców (cywilnych i wojskowych) w Ukrainie i to wielokrotnie, bez konieczności każdorazowego zgłaszania.

Podmiot korzystający z krajowego zezwolenia generalnego będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu.

Produkty podwójnego zastosowania

Są to m.in. bezzałogowe statki powietrzne i pojazdy powietrzne zwyczajowo nazywane „dronami” niezbędne Ukrainie do obrony przed rosyjską agresją.

Do tej pory wywóz dronów opisanych w kategorii 9A012.a.1. nie mógł być dokonywany na podstawie krajowego zezwolenia generalnego. Ze względu na wyjątkową sytuację i potrzebę wsparcia Ukrainy konieczne było wprowadzenie zmiany rozporządzenia tzn. objęcie nim konkretnego typu produktów podwójnego zastosowania.

Rozporządzenie jest zgodne z prawem UE i jest nową regulacją w polskim prawie obejmującą produkty podwójnego zastosowania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *