Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego będzie zakazany?

Rada Najwyższa poparła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zakazie działalności organizacji religijnych stowarzyszonych z Rosją. Dokument taki może zakończyć działalność Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego(UKP PM).

W pierwszym czytaniu za zakazem UKP PM głosowało 267 parlamentarzystów.

Mowa o projekcie ustawy nr 8371, który rząd opracował w celu wdrożenia decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony ze stycznia 2023 roku.

72 posłów ludowych zignorowało głosowanie nad projektem ustawy.

Co wiadomo o zakazie UKP-MP na Ukrainie?

W rejestrze organizacji religijnych i dokumentach urzędowych Ukraińska Cerkiew Prawosławna nie posiada przedrostka Patriarchatu Moskiewskiego. Nazwę UOC (MP) można jeszcze zobaczyć w raporcie Państwowej Służby Ukrainy ds. Etnopolityki i Wolności Sumienia za rok 2021.

Wiosną 2022 r. UKP Patriarchatu Moskiewskiego dokonał zmiany Statutu, odróżniającej UPC od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Mimo to badanie religijne Państwowej Służby Wolności Sumienia potwierdziło, że Ukraińska Cerkiew Prawosławna jest strukturalnym odłamem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Czy będzie drugie czytanie?

Zgodnie z procedurą powinno nastąpić drugie czytanie. Pozostaje zatem projektem ustawy i wymaga rewizji, gdyż narusza prawo do wolności wyznania, zawiera istotne braki techniki prawnej oraz jest niezgodny z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Konstytucją Ukrainy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *