Dodatkowe 70 tys. hrywien dla żołnierzy za „strefę zero”

Gabinet Ministrów wykonał uchwałę Rady Najwyższej i zwiększył o 70 000 hrywien wsparcie finansowe dla personelu wojskowego realizującego zadania bojowe na linii frontu.

Informację o tym przekazali deputowani ludowi Oleksij Gonczarenko i Iryna Geraszczenko.

Tak więc żołnierze „na zero” mają teraz oprócz pensji 20-25 tys. UAH i dodatków bojowych 100 tys. UAH prawo do dodatkowej wypłaty w wysokości 70 tys. UAH.

Dzień wcześniej Rada Najwyższa zobowiązała rząd do zwiększenia dopłat dla wojska, a dziś, 12 kwietnia, rząd przyjął odpowiednią uchwałę.

Żołnierze wykonujący zadania na pierwszej linii frontu będą mogli otrzymać nagrodę w wysokości 70 000 hrywien za każde 30 dni wykonywania takich zadań. Za „zero” uważa się odległość wykonania zadań bojowych (specjalnych) przez część wojskową pierwszego szczebla obrony lub ofensywy do punktu wsparcia kompanii włącznie. A także na terytorium wroga — w szczególności na terytorium pomiędzy pozycjami wojsk Federacji Rosyjskiej i Sił Obronnych, na czasowo okupowanym terytorium Ukrainy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *