Parlament Europejski wzywa NATO do zaproszenia Ukrainy do sojuszu

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wystosowali stanowczy apel do krajów NATO, wzywając je do dotrzymania zobowiązań wobec Ukrainy i podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wystosowania do tego kraju zaproszenia do Sojuszu.

Organ podjął uchwałę w tej sprawie 425 głosami za, przy 38 głosach przeciw i 42 wstrzymujących się. Członkowie wyrazili nadzieję, że „proces akcesyjny rozpocznie się po zakończeniu wojny i zakończy się tak szybko, jak to możliwe”.

Parlament Europejski stwierdził, że przed osiągnięciem przez Ukrainę pełnego członkostwa konieczna jest ścisła współpraca Unii Europejskiej i sojuszników z NATO w celu opracowania tymczasowych ram bezpieczeństwa, które będą mogły zostać szybko wdrożone po zakończeniu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Parlament podkreślił, że integracja Ukrainy z NATO i UE nie tylko wzmocni bezpieczeństwo regionalne i globalne, ale także wzmocni więzi między Ukrainą a wspólnotą euroatlantycką.

Zbliżający się szczyt NATO zaplanowany na 11-12 lipca w Wilnie ma duże znaczenie dla Ukrainy, ponieważ przewiduje otrzymanie jasnego i zdecydowanego sygnału potwierdzającego gotowość Sojuszu do przyjęcia jej jako członka.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powtórzył swoje zaangażowanie w przekazanie tego sygnału.

Duda wzywa Ukrainę do NATO, Niemcy i Francja opowiadają się za gwarancjami bezpieczeństwa
Jednak do szczytu zostało tylko pięć tygodni, a zachodni sojusznicy nie osiągnęli jeszcze konsensusu w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, o które wystąpiła Ukraina, według amerykańskiego serwisu informacyjnego Politico.

Według źródeł cytowanych przez amerykański dziennik finansowy Wall Street Journal, państwa zachodnie mają zaproponować ramy bezpieczeństwa dla Ukrainy wzorowane na Izraelu, jako warunek wstępny członkostwa w NATO. Taki układ ułatwiłby transfer uzbrojenia i najnowocześniejszych technologii do Kijowa, co byłoby znaczącym krokiem naprzód na drodze do członkostwa w Sojuszu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *