Rodzinie poległego żołnierza należy się 15 mln hrywien

Rodzina poległego żołnierza ma prawo otrzymać pomoc w wysokości 15 mln hrywien jednorazowego świadczena – jednorazowej pomocy pieniężnej (ОГД)

Kateryna Tyszczenko, przedstawicielka Podolskiego TCC (ТЦК) w Kijowie, mówiła na odprawie o algorytmie uzyskiwania OGD.

Według Tyszczenki bliscy zmarłego żołnierza lub żołnierza mogą korzystać z prawa do JPP (ОГД) od dnia śmierci, po otrzymaniu aktu zgonu.

Płatność jest rozdzielana w równych częściach pomiędzy wszystkich odbiorców przewidzianych przez prawo, a mianowicie:

 • rodzice;
 • jeden z małżonków, który nie zawarł ponownego związku małżeńskiego;
 • dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności lub dzieci, które ukończyły 18 lat i uczą się w trybie stacjonarnym;
 • osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego, uznawane za członków rodziny uprawnione do renty w przypadku utraty żywiciela rodziny.

Przedstawiciel TCC zauważył, że jeżeli osoba posiadająca prawo do OGD w terminie trzech lat od dnia przysługiwania tego prawa nie skorzystała z niego, jego udział zostaje rozdzielony pomiędzy inne osoby posiadające prawo do OGD.

Wysokość jednorazowej pomocy pieniężnej wynosi 15 milionów hrywien, jest ona przydzielana i wypłacana w równych częściach wszystkim osobom uprawnionym, na ich osobisty wniosek lub wniosek ich przedstawicieli.

Jak wypłacane jest świadczenie?

W pierwszym etapie jest to 1/5 przyznanej kwoty OGD, pozostałe 4/5 płatne jest miesięcznie, w równych ratach przez kolejne 40 miesięcy.

Aby otrzymać świadczenie, członkowie rodziny zgłaszają się do wojewódzkiego, terytorialnego ośrodka rekrutacji i pomocy społecznej, niezależnie od miejsca zameldowania, i własnoręcznie piszą wniosek.

Członkowie rodziny dołączają do wniosku kopie następujących dokumentów:

 • paszport lub dowód osobisty z zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu;
 • karta podatnika;
 • powiadomienie o śmierci;
 • dokumenty potwierdzające więzi rodzinne ze zmarłym;
 • akt zgonu zmarłego; zaświadczenie lekarskie o zgonie lub zaświadczenie o przyczynie zgonu;
 • odpis o karalności osoby składającej wniosek;
 • dla przedstawicieli małoletnich dzieci zmarłego – decyzja miejscowej administracji państwowej lub sądu o ustanowieniu opieki nad dzieckiem.

 

zdjęcie własne

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *