4 tysiące euro za powrót do domu?

Rząd Szwajcarii opublikował wstępną strategię powrotu ukraińskich uchodźców do domu. Po zakończeniu okresu ochronnego będą oni mieli od 6 do 9 miesięcy na opuszczenie kraju.

Aktualnie nie da się przewidzieć, kiedy zakończy się wojna na Ukrainie i kiedy uchodźcy będą mogli bezpiecznie wrócić do swojego kraju, oznajmił rząd w ubiegły piątek, kiedy po raz pierwszy „zapoznał się” z tymczasową strategią.

Wszystkie szczegóły koncepcji, opracowanej przez Sekretariat Stanu ds. Migracji (SEM) we współpracy z władzami kantonów, zostały w środę przekazane mediom.

Plany powrotu

Plany zakładają zniesienie statusu S dwa do trzech lat po rozpoczęciu wojny, czyli w 2024 lub 2025 roku. Wtedy około 70 000 Ukraińców powinno móc wrócić do domu, w tym 80% dobrowolnie; większość to rodziny rozdzielone z powodu pozostania mężczyzn na Ukrainie. Ponadto większość posiada paszport biometryczny i dlatego nie potrzebuje wizy ani zastępczego dokumentu podróży.

Pozostałe 20%, czyli 14 000 osób, pozwoliłoby na wygaśnięcie terminu wyjazdu. Oczekuje się, że odsetek ten będzie się różnić w zależności od długości wojny i stopnia zniszczeń na Ukrainie. Plan przewiduje, że im dłuższy pobyt w Szwajcarii, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie skłonna wyjechać z własnej woli. Ponadto, po pięciu latach nieprzerwanego pobytu, może uzyskać szwajcarskie zezwolenie B, ważne przez pięć lat.

Stwierdzono zatem, że należy zrobić wszystko, aby zachęcić do dobrowolnych wyjazdów. Czas wyjazdu nie powinien być ani za krótki – aby umożliwić logistyczne zaplanowanie powrotu – ani za długi, aby nie zachęcać do jego przełożenia.

W tym celu w planie zaproponowano ramy czasowe wynoszące od sześciu do dziewięciu miesięcy.

Sytuacja osób byłaby rozpatrywana indywidualnie dla każdego przypadku, a ogólna procedura byłaby wzorowana na procedurze regulującej powroty osób ubiegających się o azyl.

Pomoc finansowa dla wyjeżdżających

Dobrowolne wyjazdy powinny odbywać się samodzielnie i drogą lądową. Przymusowe powroty drogą powietrzną muszą być ostatecznością. Szczególne przypadki wymagające specjalnego wsparcia w przypadku około 1000 małoletnich bez opieki, około 1600 osób w wieku powyżej 75 lat i osób z problemami zdrowotnymi nie byłyby traktowane priorytetowo.

Rozważana jest wstępna pomoc finansowa. Może on mieć charakter jednolity lub malejący, aby zachęcić ludzi, aby nie czekali do końca terminu na opuszczenie kraju. Podane kwoty wahają się od 1000 do 4000 CHF franków na osobę, w zależności od fazy wyjazdu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *