„Klasy bezpieczeństwa” na Ukrainie

W ramach wspólnego projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Państwowej Służby Ratunkowej i Ministerstwa Edukacji w Ukrainie utworzono już 1893 klasy bezpieczeństwa.

Większość tych sal spełnia zalecenia zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji. Klasy bezpieczeństwa są wyposażone w odpowiedni sprzęt, place zabaw i pozwalają jakościowo informować dzieci o zagrożeniach i zagrożeniach we wszystkich sferach życia. W szczególności chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, wypoczynek na wodzie, postępowanie w sytuacjach awaryjnych, udzielanie pierwszej pomocy i inne.

Ponadto w ramach projektu przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF Ukraina utworzono 15 mobilnych klas bezpieczeństwa.

Od początku tego roku odbyło się ponad 5000 zajęć z zakresu bezpieczeństwa, w których wzięło udział ponad 100 000 dzieci.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *