PTSD – zespół stresu pourazowego. Jak leczyć?

Według różnych szacunków PTSD może rozwinąć się u 12–20% osób, które przeżyły lub były świadkami traumatycznego wydarzenia. Dotyczy to zarówno wojskowych, jak i cywilów. Poniżej w tekście znajdziesz wszystkie niezbędne informacje związane z PTSD przygotowane na podstawie przewodnika Anny Marii Breseher.

Na szczęście ten stan jest w większości uleczalny i u większości pacjentów ustępuje pomyślnie.
Niemniej jednak może powodować szereg problemów fizycznych i psychicznych zaburzeń, cierpienia, a także konfliktów i trudności w komunikacji.

Co to jest PTSD i dlaczego występuje?

Zespół stresu pourazowego (PTSD) to zaburzenie zdrowia psychicznego, które może wystąpić u osoby która doświadczyła lub była świadkiem traumatycznych wydarzeń. Zespół stresu pourazowego nadający się do leczenia.

Do traumatycznych wydarzeń zaliczają się akty terroryzmu i walki, przemoc seksualna, zdarzenia zagrażające życiu, doświadczenie przemocy w dzieciństwie itp. Trauma jest sprawą indywidualną, emocjonalną reakcją na takie zdarzenia.
Ważne: traumatyczne wydarzenie niekoniecznie może stać się traumą w psychice, a kontuzja nie jest konieczna by spowodować zespół stresu pourazowego.

Ludzie mogą różnie reagować na traumatyczne wydarzenie. Ale większość ludzi z czasem poczuje się lepiej i objawy ustąpią
gdy reakcja stresowa zniknie. W tych, którzy nadal czują intensywne emocje, mają niespokojne myśli i w rezultacie inne objawy na
traumatyczne doświadczenie, można zdiagnozować to jako posttraumatyczny zespół stresu (PTSD).
Osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego mogą niepokoić się intensywnymi, niepokojącymi myślami i uczuciami związanymi z długotrwałym wydarzeniem traumatycznym w czasie po zakończeniu tego wydarzenia. Mogą tego doświadczyć poprzez retrospekcje i/lub nocne koszmary, uczucie smutku, strachu lub złości, alienacje od innych ludzi. Ludzie mogą unikać sytuacji lub osób, które przypominają traumatyczne wydarzenie; mogą wywołać silną negatywną reakcję do tak zwyczajnych rzeczy, jak głośny dźwięk lub przypadkowe dotknięcie. PTSD ma też inne objawy, ale o nich później.

Czy u każdego, kto przeżywa traumatyczne wydarzenie może wystąpić zespół stresu pourazowego?

Nie, nie u wszystkich. Według statystyk Narodowego Centrum Badań w USA zespół stresu pourazowego objawia się w ciągu życia jedynie u 6 na 100 osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenie. Zdaniem „Narodowej Służby Zdrowia” w Wielkiej Brytanii Zespół stresu pourazowego (PTSD) rozwija się u 1 na 3 osoby, u których wystąpiły ciężkie obrażenia. Kobiety mają większe szanse na rozwój PTSD niż mężczyźni. Niektóre aspekty traumatycznego wydarzenia (na przykład jego intensywność, czas trwania itp.) i niektóre czynniki biologiczne (takie jak geny) mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia PTSD.

Wiele osób nie będzie miało żadnych objawów. U niektórych osób objawy będą krótkotrwałe bezpośrednio po zdarzeniu.
Ktoś będzie miał taką reakcję przez okres do miesiąca.
Objawy PTSD mogą być bardziej prawdopodobne w określonych grupach ryzyka, do których zalicza się personel wojskowy,
tych, którzy przeżyli klęski żywiołowe, obozy koncentracyjne lub brutalne przestępstwa. Takie zawody, w których można się zetknąć z przemocą, jak policjanci, strażacy, personel pogotowia ratunkowego czy także pracownicy pomocy humanitarnej, pracownicy medyczni, kierowcy, dziennikarze itp. mogą należeć do grup ryzyka.

Jakie są objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD)?

Ogólnie rzecz biorąc, według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób istnieje 11 wydań
(ICX-11) a główne objawy można podzielić na trzy kategorie:

 • Natrętne wspomnienia lub „flashbacki”.
 • Natrętne myśli, które mogą objawiać się jako mimowolne wspomnienia, które są powtarzalne lub żywe
  wspomnienia traumatycznego wydarzenia. Oni mogą być tak jasne, że ludzie tak myślą przeżyć traumatyczne przeżycie lub zobaczyć to na własne oczy. Również w tej kategorii obejmują niepokojące sny i koszmary.
 • Unikanie ludzi, miejsc, działań, przedmiotów i sytuacji, które mogą powodować nieprzyjemne wspomnienia
  lub skojarzenia z traumatycznymi doświadczeniami. To może dotyczyć nawet miejsc ważnych dla życia, jak np. szpital.
 • Ludzie mogą próbować unikać wspomnienia lub myśli na temat traumatycznego wydarzenia. Oni
  może powstrzymać się od mówienia o tym, co się wydarzyło lub co o tym myślą.
 • Utrzymujące się poczucie potencjalnego zagrożenia, np. nadmierna czujność lub wzmożona reakcja na nagłe dźwięki. Ludzie mogą stale chronić uchronić się przed niebezpieczeństwem i poczuć siebie lub innych bliskich znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu, jak w konkretnych sytuacjach i w ogóle. Mogą też robić rzeczy, które według nich zwiększą ich bezpieczeństwo: nie będą siedzieć plecami do drzwi, sprawdzać zostaną mapy alertów lotniczych, będą chodzić z bronią tam, gdzie nie będzie ona potrzebna.

Mayo Clinic to jedna z najbardziej znanych klinik na świecie i lider w dystrybucji opartej na dowodach informacji medycznej na świecie – podkreśla jeszcze dwie cechy:

Zmiany w myśleniu i nastroju, w tym:

 • niemożność przypomnienia sobie ważnych aspektów traumatycznego wydarzenia;
 • negatywne myśli i uczucia, które prowadzą do uporczywych i zniekształconych przekonań o sobie lub innych (na przykład „jestem zły”, „nikomu nie można ufać”);
 • zniekształcone myśli o przyczynie lub skutku zdarzenia prowadzące do fałszu
 • obwinianie siebie lub innych;
 • ciągły strach, przerażenie, złość, poczucie winy lub wstyd; znacznie mniejsze zainteresowanie zajęciami niż wcześniej wywołał ciekawość i podziw;
 • poczucie wyobcowania;
 • niemożność odczuwania pozytywnych emocji.

Zmiany w reakcjach fizycznych i emocjonalnych:

 • drażliwość i wybuchy złości;
 • zachowanie lekkomyślne lub autodestrukcyjne;
 • nadmierna czujność wobec otoczenia;
 • ostra reakcja na drobne bodźce lub ustalenia
 • nadmierna agresja;
 • problemy z koncentracją i/lub snem

Osoba z takimi objawami może również doświadczyć derealizacji i depersonalizacji — uczucia niemal fizycznego oderwania
i nierzeczywistość otaczającego świata, a nawet własnych myśli i emocje.

PTSD często współwystępuje z innymi współwystępującymi zaburzeniami, takimi jak depresja, używanie substancji psychoaktywnych, problemy z pamięcią i innymi problemami ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.
U dzieci poniżej szóstego roku życia mogą wystąpić objawy PTSD, manifestując się w formach niewerbalnych: mogą
odtworzyć traumatyczne wydarzenie lub jego aspekty w grze i śnią im się koszmary z nią związane lub zupełnie niezwiązane merytorycznie z tym wydarzeniem.

Kiedy pojawiają się objawy?

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, wydanie 11 (ICD-11) wyróżnia dwa główne sposoby reakcji na stresujące wydarzenie.

Wielu z nas doświadczy ostrej reakcji na stres w pierwszych godzinach i dniach po traumatycznym zdarzeniu. To normalna reakcja psychiki. Osoba może czuć się oszołomiona, zdezorientowana, smutna, może czuć niepokój, złość lub rozpacz. Może być nadmiernie aktywna lub odwrotnie, zatrzymać dowolną aktywność i chęć ukrycia się przed innymi. Fizycznie tak ostrą reakcją na stres, możemy to wyczuć jako oznaki paniki: tachykardia, pocenie się, zaczerwienienie.
Reakcje na stresujące wydarzenia u dzieci mogą obejmować np. objawy somatyczne, takie jak bóle brzucha, głowy lub
zaburzenia snu i nocne nietrzymanie moczu. Dzieci mogą być nieposłuszne. Rodzice i wychowawcy – argumentują – zaczynają się one zachowywać mniej odpowiedzialny niż zwykle. Mogą też być nadpobudliwe lub drażliwe, doświadczać problemów z
koncentracja, drażliwość, powściągliwość lub nietypowe zachowanie marzycielskie. U młodzieży reakcja może obejmować połknięcie substancji psychoaktywne i różne formy zachowań ryzykownych.
Zwykle objawy ostrej reakcji na stres mijają po kilku dniach po zdarzeniu i nie wymagają specjalnego leczenia. W tym momencie
ważne jest, aby mieć wsparcie bliskich i być wysłuchanym.

Jeśli intensywność objawów nie zmniejszy się po w pierwszym tygodniu i trwają one miesiąc lub dłużej, lekarze rozważą takie możliwe diagnozy jak zaburzenie adaptacyjne lub zespół stresu pourazowego zaburzenia, w zależności od charakteru objawów.
W szczególności zaburzenia adaptacyjne mogą wystąpić w wyniku takich stresujących wydarzeń i czynników takich rozwód, choroba lub niepełnosprawność, problemy społeczno-ekonomiczne, konflikty w domu lub w pracy itp.

Ważne: objawy PTSD mogą nie wystąpić nie tylko miesiąc po wydarzeniu, ale także rok lub dwa później, lub później życiu. Zdarzają się przypadki, gdy pojawiają się objawy po doświadczeniu czegoś podobnego w przeszłości na traumatyczne wydarzenie, które jej o tym przypomniało.

PTSD u osób neurodegeneracyjnych

Neuroróżnorodność to koncepcja mówiąca, że ​​ludzie różnią się na swój sposób funkcje poznawcze i neurologiczne. Zwolennicy koncepcji Neuroróżnorodność opowiadają się za akceptacją, włączeniem i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością neurologiczną – tych, którzy mają inne profile neurologiczne, takie jak autyzm, zespół deficytu uwagi i zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), dysleksja itp. Jeśli chodzi o zespół stresu pourazowego i neuroróżnorodność, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii: Osoby neurotypowe są często bardziej wrażliwe na bodźce sensoryczne (dźwięki, kolory, zapachy). To, czego doświadczą jako traumatyczne przeżycie, może w związku z tym być całkowicie nieoczekiwane dla obserwatora zewnętrznego.

Osoby z niepełnosprawnością neurologiczną są bardziej narażone na zastraszanie i izolacje społeczną powodująca cierpienie i
może przerodzić się to w długotrwałą kontuzję. Uczucie różnicy w stosunku do norm społecznych i trudności w tworzeniu więzi z innymi może ulec pogorszeniu i odczuciu, że nie jest się zrozumianym.

Skuteczna komunikacja jest niezbędna do ekspresji uczucia i potrzeby. Zwłaszcza ludzie neurotypowi i ci, którzy odczuwają dyskomfort związany z niepewnością dzielenia się swoimi doświadczeniami i mówienia o nich może być trudne. Mogą porozmawiać o swoich doświadczają bez emocji – tak jakby to ich nie dotyczyło. To może prowadzić do nieporozumień, utrudniać
zapewnienie terminowej pomocy osobom cierpiącym na zespół stresu pourazowego oraz powodować większą izolację.
Ważne jest, aby zwracać uwagę na naszych bliskich i pamiętać, że wszyscy doświadczamy traumy na swój indywidualny sposób. Jeśli ktoś tego nie robi i wykazuje objawy oczekiwane społecznie (takie jak płacz), to nie oznacza, że ​​dana osoba nie potrzebuje pomocy. Czasami po prostu warto zapytać.

Jak długo może utrzymujący się zespół stresu pourazowego?

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne daje optymistyczne rokowania dotyczące leczenia zespołu stresu pourazowego:

Około połowa dorosłych cierpiących na zespół stresu pourazowego zaburzenie stresowe całkowicie wraca do zdrowia w ciągu trzech miesięcy. W innych stan pourazowy i zaburzenie stresowe trwa dłużej niż trzy miesiące, ale często krócej niż rok.
Nieleczony zespół stresu pourazowego może trwać dłużej niż 12 miesięcy, a czasem dłużej 50 lat (weterani wojny w Wietnamie wciąż żyją z zespołem stresu pourazowego).
Jak długo będzie trwał zespół stresu pourazowego zależy zarówno od urazu, jak i od samej osoby. Dla przezwyciężenie PTSD wymagany jest czas, leczenie i wsparcie.

Jakie zmiany zachodzą w organizmie osoby znajdującej się pod wpływem silnego stresu i dla rozwoju PTSD?

Na traumatyczne wydarzenie reagujemy nie tylko emocjonalnie, ale także fizycznie.
Przede wszystkim stres wpływa na układ podwzgórze-przysadka-nadnercza (HGN) lub oś „naprężenia”, aktywując ją. Zatem poziom syntezy i uwalniania hormonów reakcji na stres — adrenaliny, noradrenaliny i kortyzol – wzrost. W warunkach realnego zagrożenia hormony te są bardzo przydatne: jeśli goni cię dzikie zwierzę, pomogą ci przetrwać. Jednak w przypadku zespołu stresu pourazowego stres trwa znacznie dłużej. Nawet gdy niebezpieczeństwo minęło ciało nadal wydziela hormony „stresu”. Ich wysoki poziom zwiększa ryzyko:

 • depresji
 • chorób serca
 • zaburzeń snu
 • przybrania na wadze
 • problemów z pamięcią

Dziś naukowcy aktywnie badają, które procesy zachodzą na poziomie biochemicznym. Jednak konsensus polega na tym, że w PTSD zdolność naszego mózgu do samoregulacji maleje, przez co trudniej nam się uspokoić po stresie. Hormony tarczycy. Te hormony regulują wiele procesów zachodzących w organizmie, m.in. jak doświadczamy stresu. Z zespołem pourazowym mogą wystąpić zmiany w zaburzeniach stresowych poziomu tych hormonów, co będzie miało wpływ na ogólną równowagę i funkcjonowanie organizmu.
Reakcja mózgu. Często u osób z zespołem stresu pourazowego (PTSD). doszło do naruszenia neuroprzekaźników, takich jak katecholaminy, serotonina, niektóre aminokwasy, peptydy i opioidy. Te neuroprzekaźniki biorą udział w obwodach nerwowych, które regulują reakcje na stres i strach.

Na przykład nadpobudliwość często obserwuje się w przypadku PTSD norepinefryna, która przyczynia się do podniecenia i tego, że dana osoba boi się nawet banalnych rzeczy. Zmiany poziomu serotoniny i GABA (kwas gamma-aminomasłowy) wiążą się z uczuciem nadmiaru lęki lub problemy z pamięcią. Trauma zmniejsza także wydzielanie oksytocyny, która sprzyja komunikacji i relacje. Oksytocyna odpowiada za poprawę nastroju, działając jako bufor ochronny przed czynnikami stresogennymi. Niższy poziom oksytocyny może oznaczać mniejszą ochronę i adaptację. Przy okazji, wczesny uraz obniża poziom oksytocyny w mózgu i wpływa na receptory w dzieciństwie i późniejszym życiu.
Zmiany w mózgu. Mózg osób z zespołem stresu pourazowego ulega zmianom, szczególnie u osób z zespołem stresu pourazowego (PTSD).
Pomaga hipokamp jako menedżer pamięci pamiętać i radzić sobie ze stresem. Na zespół stresu pourazowego ta część mózgu może się kurczyć pod wpływem odpowiednio na pamięć i uczucie niepokoju.

Ciało migdałowate jest procesorem emocjonalnym mózgu, co pomaga nam rozumieć emocje i reagować na nie, zwłaszcza ze strachu. W okresie pourazowym ciało migdałowate może stać się zaburzeniem stresowym bardziej wrażliwym, wywołujący strach
lub stres, nawet jeśli nie ma realnego zagrożenia.

Kora przedczołowa jest ośrodkiem zarządzania emocjami.
Pomaga nam zrobić coś z tym, czym jesteśmy co czujemy. Zmiany w tej części mózgu u zespół stresu pourazowego mogą
utrudniać kontrolowanie emocji i reakcji.
Uraz może również prowadzić do wzmocnienia i powiększenia czas trwania stanu zapalnego. W rezultacie dochodzi do procesów zapalnych odpowiedzi immunologiczne na infekcje i/lub uszkodzenie tkanek.
Na krótką metę zapalenie jest pożyteczne, ponieważ się przyczynia do gojenia, ale jest też głównym winowajcą chorób serca i
chorób autoimmunologicznych, jeśli są przewlekłe.

Jak poznać, kiedy nadszedł czas by prosić o pomoc i do kogo się zwrócić?

Możesz pomyśleć o konieczności udania się do specjalisty, jeśli osoba zwraca uwagę na powtarzalność i czas trwania wspomnianych przed objawami. Również jeden, a zwłaszcza kilka punktów z poniższej listy znajdują się czerwone flagi,
że dana osoba potrzebuje pomocy: zwiększona czujność bez powodu;

 • zaburzenia snu;
 • panika i drżenie z powodu ostrych dźwięków (na przykład grzmot lub dźwięk zamkniętych drzwi);
 • objawy depresyjne (możesz mieć wrażenie, że „wszystko straciło sens”, „wszystko na próżno”, „skończyły się siły”, „życie to ciągła czarna linia”);
 • reakcja wybuchowa (dźwięk wynurzającego się korka z butelki szampana, sprawia, że ​​człowiek natychmiast szuka kryjówki i słyszy kroki za plecami osoba przyjmuje pozycję bojową);
 • poczucie winy za to, że dana osoba przeżyła, a teraz wszystko w życiu normalnie;
 • agresywność (wszelkie, nawet drobne problemy i pytania, wywołać impuls do użycia brutalnej siły);
 • myśli samobójcze;
 • napady wściekłości (najczęściej po wypiciu alkoholu);
 • odrętwienie emocjonalne (nie można okazywać uczuć i wsparcia kontakt z ludźmi: zaprzyjaźnij się, wczuj się, kochaj, raduj się);
 • niepokój (może objawiać się prawdziwym bólem – bólem w plecach, skurcze żołądka, ból głowy; mieć objawy psychiczne –
 • niepokój, strach przed prześladowaniami; a także w rzeczywistości manifestować się wemocje – niekończące się uczucie strachu, niepewności, winy);
 • pamięć ulega pogorszeniu, trudno się skoncentrować (na przykład osoba nie pamiętam imienia jego psa).

Pamiętaj, że nie tylko osoby z zespołem stresu pourazowego potrzebują pomocy. Każdy, kto to robi lub w inny sposób doświadczając wojny lub innych traumatycznych wydarzeń odczuwają wpływ na swoje zdrowie psychiczne. Rozmowa z psychologiem często pomaga poczuć się lepiej. Dbaj o siebie.

Jak diagnozuje się zespół stresu pourazowego?

Trafna diagnoza zespołu stresu pourazowego zaburzenia wymaga profesjonalnej oceny.
Osoba może zgadnąć, czy bliscy cierpią na zespół stresu pourazowego. Ale autodiagnoza może być niebezpieczne i prowadzić do nieodpowiedniej lub niewłaściwej opieki.

Jeśli dana osoba obserwuje u siebie objawy przez miesiąc, o czym pisaliśmy powyżej, powinna zgłosić się do poradni psychologicznej. Pomocy tam udzielą fachowej porady i w razie potrzeby zostanie skierowana do lekarza psychiatry, który będzie mógł postawić diagnozę.

Aby dowiedzieć się, czy dana osoba cierpi na zespół stresu pourazowego, psychiatra musi:

 • Wykonać badanie fizyczne, aby sprawdzić obecność problemów zdrowotnych, które mogą powodować objawy.
 • Porozmawiać z osobą o tym, co ją niepokoi, porozmawiać o traumatycznych przeżyciach.
 • Sprawdzić, czy reakcje danej osoby spełniają kryteria Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Międzynarodowej klasyfikacji chorób.

Wspomnieliśmy o tych kryteriach powyżej w część poświęconej objawom PTSD. Lekarz uzna objawy oraz jak długo są one obserwowane i jaki mają wpływ na życie człowieka.

Jak leczy się zespół stresu pourazowego?

Dziś naukowcy aktywnie badają różne metody pomocy przy PTSD, które ogólnie można połączyć w dwa główne.
Psychoterapia. Można stosować kilka rodzajów psychoterapii w leczeniu dzieci i dorosłych z zespołem stresu pourazowego (PTSD).

Dwa najczęściej spotykane dzisiaj są:

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT).

Jest jedną z najczęściej używanych i badanych metody leczenia PTSD. Terapia koncentruje się na odkrywaniu i testowaniu
negatywnych wzorców myślenia i przekonań, związane z traumatycznym wydarzeniem.

Terapia ekspozycyjna, będąca składnikiem terapii poznawczo-behawioralnej, pomaga ludziom oprzeć się i stopniowo przetwarzać niepokojące wspomnienia lub traumatyczne sytuacje, pozwalając im przeżyć kontrolować i redukować strach. Dla dzieci i młodzieży, które przeżyły traumatycznym doświadczeniem, istnieje odrębny podtyp terapii, który polega na tym, że wykorzystuje techniki dostosowane do wieku, a także angażuje rodzice lub opiekunowie – CBT skoncentrowana na traumie lub TF-CBT.

Odczulanie i przetwarzanie ruchu oczu (EMDR).

Jest to specjalistyczna forma terapii łączy w sobie elementy terapii ekspozycyjnej kontrolowania ruchu oczu lub inne formy rytmicznej stymulacji. Jej celem jest pomoc ludziom którzy przetwarzają traumatyczne wspomnienia i zmniejszyć ich wpływ emocjonalny.

Istnieją inne rodzaje psychoterapii, które wykazują skuteczność w PTSD.

 • Terapia psychodynamiczna lub grupowa;
 • Terapia ekspozycji narracyjnej;
 • Terapia poznawcza zorientowana na uważność

Wszystkie w różnym stopniu skupiają się na integracji tego, co traumatyczne doświadczenia życiowego poprzez pracę z przekonaniami, emocjami i bardziej świadome reakcje na wyzwalacze traumy. Leczenie farmakologiczne często obejmuje selektywne inhibitory wychwyt zwrotny serotoniny (SSRI). Jednak odbierz tylko lekarz może przepisać właściwy lek i dawkowanie. Zanim tylko lekarz pomoże określić, kiedy nadszedł czas na ukończenie kursu leku i jak to zrobić dobrze.
Ważne jest, aby pamiętać, że różne metody leczenia są różne skuteczność u różnych osób. Plany leczenia są często dostosowywane
do konkretnych potrzeb i preferencji osoby aplikującej pomoc Najlepiej współpracować z wykwalifikowanym specjalistą/
miejsce w dziedzinie zdrowia psychicznego, aby określić najbardziej odpowiedniego podejścia do leczenia dla Ciebie lub Twojej bliskiej osoby.

Czy występują powikłania PTSD?

Istnieje złożony zespół stresu pourazowego zaburzenie (PTSD). Może rozwinąć się w człowieka, który doświadczył strasznych wydarzeń, szczególnie jeśli występowały przez dłuższy okres czasu i ucieczka od nich była trudna lub niemożliwa
(np. tortury, niewolnictwo, ludobójstwo, przemoc domowa, powtarzające się molestowanie seksualne lub fizyczne w dzieciństwie).

W przypadku CPTSD osoba ma wszystkie objawy PTSD, a także wydaje się poważna i trwała:

 • trudności w zarządzaniu emocjami;
 • wiara we własną bezwartościowość;
 • poczucie wstydu i winy związane z traumatycznym wydarzeniem;
 • trudności w utrzymywaniu relacji i odczuwaniu bliskości z innymi.

Objawy te powodują znaczne zakłócenia w życiu osobistym, rodzinnym, społeczne, edukacyjne, zawodowe i inne ważne sfery życia.

Często u osób cierpiących na zespół stresu pourazowego występują zaburzenia współistniejące. Może to być depresja, stany lękowe, zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych i inne. Często komplikują leczenie – warto o nich rozmawiać i koniecznie poinformować o tym lekarza i psychoterapeutę.
W przebiegu PTSD normalne zaburzenia somatyczne i psychiczne nie znikają, które poprzedzały PTSD lub pojawiły się później. Skuteczne leczenie osób cierpiących na zespół stresu pourazowego jest ważne, dlatego zawsze warto skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym.

Co się stanie, jeśli PTSD nie będzie leczone?

Jeśli zespół stresu pourazowego nie jest leczony prawidłowo, objawy mogą utrzymywać się przez wiele lat po wydarzeniu. Nieprzetworzone emocje i wspomnienia wydarzenia może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego. Ponadto,
nieleczony zespół stresu pourazowego też może spowodować uszkodzenie innych układów organizmu, ponieważ że człowiek żyje w stanie ciągłego podniecenia.

Niszczycielski wpływ tego stanu może ostatecznie doprowadzić do:
Nadużywanie narkotyków lub alkoholu.
Próba „rozładowania stresu” i przynajmniej zapomnienia na jakiś czas. Jest to metoda nieadaptacyjna, która ostatecznie prowadzi tylko do pogorszenia stanu ogólnego.
Problemy w związku.
Osoba, która przeżyła poważne traumatyczne wydarzenia nie zawsze będą chcieli o nich porozmawiać i podzielić się nimi. To się sumuje na relacje z bliskimi, którzy nie mają takiego doświadczenia, uniemożliwia wsparcie społeczne i ostatecznie negatywnie wpływa na relacje.

Utrata pracy.
Zespół stresu pourazowego może utrudniać adaptację do zwykłego życia, do odnalezienia się w świecie „po”.
urazów”, a co za tym idzie – czuć się bezpiecznie w pracy i mieć dobre relacje ze współpracownikami.
Depresja. Jeśli negatywne objawy emocjonalne To znaczy, że PTSD ma inny charakter niż depresja
trudności życiowe, do których prowadzi nieleczony zespół stresu pourazowego (PTSD).
może w rezultacie prowadzić do reakcji Depresja to rodzaj zaburzenia nastroju, w którym
objawy depresyjne są reakcją na pewne stres lub wydarzenie życiowe.
Działania autodestrukcyjne lub próby samobójcze.
Zdarza się, że nie mogę sobie poradzić z trudnymi myślami i uczucia, człowiek stara się złagodzić ich stan poprzez działania autodestrukcyjne lub myśli o „zakończeniu tego wszystkiego”.

Istnieje skuteczna pomoc w przypadku zespołu stresu pourazowego! Nie bądź z nim sam.

Czy istnieje profilaktyka PTSD? Czy to możliwe wzmocnić swoją psychikę tak, żeby kontuzje miały nią mniejszy wpływ?

W rzeczywistości trauma jest wydarzeniem, które niszczy nasze poczucie bezpieczeństwa. Ale jeśli osoba skupia się na dbaniu o siebie i żyje chwilą obecną, ciloa otrzymuje sygnał, że jest bezpiecznie, a objawy PTSD ustępują szybciej.

Podstawowe zalecenia dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego:

Dostosuj swój styl życia. Próbuj przestrzegać zdrowej diety, regularnie ćwicz, uprawiaj sport, poświęcaj wystarczająco dużo czasu na sen. Jeśli uczynisz te działania priorytetem każdego dnia, nawet dla brak pragnień, to bardziej pomoże ciału skutecznie zaadaptować się do stresu.

Zwróć uwagę na to, co zwiększa poziom oksytocyn. Przytulaj ludzi lub zwierzęta, okazuj współczucie. Czuj się częścią wspólnoty i przynależność, śmiejąc się z przyjaciółmi od stand-upu po ciepłą kąpiel – to wszystko zdrowe sposoby na zwiększenie poziomu oksytocyny.
Zmniejsz poziom kortyzolu. Przykład, poprzez medytację. Jeden z prostych sposobów — można pobrać taki program
jak Peace, Headspace and Breath. Albo możesz po prostu usiąść na 10-20 minut, skupiając się na oddychaniu, sprawiając, że wydech będzie nieco dłuższy niż wdech i skoncentrować się na każdym z nich. Ważne jest, aby nie rozpraszać się obcymi myślami.

Chroń się. Koniecznie porozmawiaj z lekarzem nawet żadnych emocji, psychologii lub objawy fizyczne, które występują. I nie bój się
uważaj na siebie, jeśli uważasz, że musisz pomoc. Sama myśl o wizycie u lekarza lub terapeuta może być przytłoczony – po prostu dlatego człowiek nie chce przyznać się do prawdy i pamiętać o starych uczucia i wspomnienia. Po pierwsze, współpracuj z profesjonalistą może być niewygodne, ale może się poprawić zdrowie psychiczne i fizyczne, które uczynią życie w przyszłości lepszej jakości.

Jak żyć po leczeniu PTSD?

Często zespół stresu pourazowego można całkowicie wyleczyć i pokonać. Ale czasami zajmuje to dużo czasu. Nadgodziny
a dzięki leczeniu stan większości ludzi znacznie się poprawia, i znów będą mogli cieszyć się pozytywnym związkiem.
Podczas leczenia PTSD osoba może zrobić kilka rzeczy co trochę ułatwi życie:

Postępuj zgodnie z codzienną rutyną. Może wystąpić pokusa ukrywania się i unikania sytuacje, które mogą
budzić zaniepokojenie. Ale tylko unikanie życia nasila objawy. Wstań, weź prysznic, gotuj, jedz itp. – nawet jeśli tego nie chcesz.

Zapytaj o pomoc. Nie jest tego warte wstydź się mówić o swoim stanie, ponieważ często istnieją obejścia tego problemu pomoże przezwyciężyć objawy i zmniejszyć ich wpływ na jakość życia. Na przykład, jeśli wystąpią problemy przy koncentracji możesz porozmawiaj z menadżerem i wyjaśnić dlaczego wydajność niektórych pracowników i zadania mogą powodować trudności.

Zaakceptuj wsparcie. Jeśli dana osoba ma przyjaciół i członków wspierających to wspaniałe. Żeby mogli skutecznie pomagać, osoba musi o tym poinformować że tego właśnie potrzebuje – czy to wspólne wyjazdy, co tydzień przyjacielskie spotkania przy kawie lub po prostu emocjonalne przyjęcie. Jeśli najbliższe otoczenie nie może zaoferować niezbędnej pomocy, to możesz spróbować znaleźć grupę wsparcia (na żywo lub online) i połączyć się z innymi osobami, które spotkały podobne problemy.

Unikaj narkotyków i alkoholu. Aby uśmierzyć ból alkohol może wydawać się łatwym sposobem na uniknięcie go ciężkie stadia zespołu stresu pourazowego. Ale używanie substancji psychoaktywnych może być niebezpieczne na dłuższą metę i utrudni powrót do zdrowia.

Jak możesz wesprzeć ukochaną osobę która doświadcza PTSD?

Osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego czasami dystansują się od siebie rodzina i przyjaciele. Mogą się wstydzić, nie chcieć obciążać innych lub myśleć, że inni ludzie nie zrozumieją, przez co przechodzą . Chociaż ważne jest, aby szanować granice bliskiej osoby, swój komfort i wsparcie mogą pomóc jej przezwyciężyć uczucia bezradności, smutku i rozpaczt. Właściwie osobiste wsparcie z boku, krewni są jednym z najważniejszych czynników powrotu do zdrowia.

Unikaj amortyzacji. Spróbuj zrozumieć, czym jest to zaburzenie, które wymaga pewnych czasu aby stał się człowiekiem
łatwiej. Będzie wspaniale, jeśli sam jako bliska osoba będziesz pracować z psychologiem/psychoterapeutą,
pomóc sobie sobie poradzić ten trudny okres. To też pomoże Ci uzyskać realistyczne oczekiwania i naprawdę się do tego przyczynię wsparcie dla osoby z PTSD.

Unikaj rzeczy, które mogą wywołać retrospekcję. Na przykład włączenie zabawek lub dzwonki, które brzmią przypomnieć o traumatycznym wydarzeniu, jak wystrzał lub dźwięk migawki bronie
NIE zmuszaj tej osoby do mówienia. Osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego może być zaburzeniem stresowym
bardzo trudno jest mówić o twoich traumatyczne przeżycie. Dla niektórych może nawet pogorszyć sprawę dobre samopoczucie Zamiast tego daj je zrozum, że jesteś gotowy słuchać gdy chcą porozmawiać lub po prostu idź na spacer, kiedy to nastąpi nie jest gotowy do komunikacji.

Nie dawaj rad. Ludzie, którzy często doświadczał traumatycznych wydarzeń poczuć to doświadczenie oddziela je od innych. Naprawdę jesteśmy nie możemy sobie wyobrazić takiej osoby doświadczenia wewnątrz. A zatem nasz pomysły jak pomóc
nie być istotne i promować nieufność. Słuchać i przebywać w pobliżu bez rady i rekomendacje są bezcenne.
Wsparcie dla zespołu stresu pourazowego.

Rób normalne, codzienne rzeczy razem. Te przypadki, które nie mają nie ma to nic wspólnego z zespołem stresu pourazowego lub
traumatyczne przeżycie. Zachęcaj bliskich do znalezienia przyjaciół, zajmij się hobby, które przynosi przyjemność, angażuj się
ćwiczenia aerobowe, np spacery, bieganie, pływanie.
Bądź cierpliwy. Przywrócenie to proces wymagający czasu i często może być trudne. W tym jest miejsce zarówno na poprawę, jak i
wycofać się Bardzo ważne jest, aby zrozumieć Przez co przechodzi bliska Ci osoba?
osobę i daj jej czas. Sprawdź dostępne informacje na temat zespołu stresu pourazowego. Co tym więcej wiesz o objawach
konsekwencje i możliwości leczenia lepiej bądź chętny do pomocy bliskiej osobie i zrozumieć, poprzez przez co przechodzi.

Rozmawiaj o przyszłości i snuj plany. Może pomóc w walce z powszechnymi myślami osób cierpiących na zespół stresu pourazowego (PTSD). Zdenerwowani, że ich przyszłość jest skazana na zagładę.
Nie przerywaj rozmowy. Gdy mężczyzna ma odwagę mówić może się zdarzyć, że ona chce porozmawiać o traumatycznym wydarzenie w kółko. To jest ta część proces gojenia traumy, zatem unikaj pokusy powiedzenia:
„Przestań powtarzać przeszłość i ruszaj dalej”. W zamian zaoferuj tyle rozmów , ile potrzebuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *